Draumen om sommaren!

Sigurd Vikøren

Litt tidleg, men det er lov å drøyma.
Sommaren vi drøymer om og lengtar etter, kjem når du minst anar det, plutselig berre er han her.

Sommeren i Hardanger

Eg drøymer at vi kjem samstundes, sommaren og eg, til alle fine plassar, langs heile fjorden. At vi kjem hand i hand, med kjærleik til kvar og ein, sommaren og eg.

Draumen er å vera i lag med sommaren, når han kjem. På fjorden, i fjæra, ved fossen, på fjellet og fonna. Oppleva den gode kjensla av sommaren, når han ruskar deg i håret, stryk deg over kinnet, varmar deg på ryggen. Då er alt det gode plutselig her i lag med deg og meg og sommaren.

Blir aldri heilt samd med meg sjølv om kvar sommaren er aller best? Sjølvsagt er han alltid god, alltid velkomen, alltid min ven, sommaren er kjærleik. Når han kjem ser du fotefar av han, i dråpen under snøen, når humla møter blomen og i alt det vakre ljoset. Ikkje minst kjenner du på angen av velvære, at sommaren er her. 

Sommaren kan vera mange stader samstundes, det er litt meir krevjande for deg og meg. Likevel kan vi møta han ulike stader, vera der når han kjem. Vera saman i sola og gle oss i lag med vår ven.

Sommaren på fjellet og fonna er ikkje heilt den same sommaren som du treff i kulturenga ved fjorden, eller på svaberga ved havet. Sommaren er ein ven, ikkje alltid like trufast i våre augo, men i sin visdom ser han fleire kvalitetar enn vi. 

Saman med sola og varmen vil vi bli her så lenge som vi kan, med draumen om fargar og ljos, sommaren og eg, i sola og varmen, saman med deg!

Foto:

Jens Ripel

Sport1 rosendal
Aktiv Eiendomsmegling
Moster 1000 2024
Tysnes Sparebank
hattebergsfossen

VAL 2023

Hattebergvassdraget er varig verna mot kraftutbygging. Likevel vil Høgre i Kvinnherad ha meir kraftutbygging i vassdraget. Det er ikkje berre ein total mangel på respekt overfor Stortinget som har verna vassdraget, men og alle oss som har jobba for dette vernet i meir enn 40 år. I tillegg stinkar det dobbelmoral lang veg.

Hva mener du?

Vi må ha meir kraft!

I alle høve blir vi fortalt det kvar einaste dag. Lokalmiljø som har teke naturkostnaden med vasskraftutbygging blir i aukande grad informert om at nye store areal må bandleggjast for framføring av straum.

isbre

Kontrastar!

Den vakre naturen vår er ein arv vi pliktar å ta vare på. Rundt Hardangerfjorden har vi så mange vakre perler at vi kanskje blir blenda, at vi kanskje ikkje ser at naturen vår er trua frå mange hald.