Artikler

Godt Nytt år!

Godt nytt år!

Velkomen til 2022, eit årstal heilt utan oddetal. Eg vart beint fram klarsynt på dette då eg til frukost på fyrste dagen i det nye året såg ein eplejus-kartong, truleg påstempla siste bruksdato: 02022022, då var standaren sett.

Val 2021 – Brølet

Noreg er eit demokrati, vi har val, du har røysterett. Du har ikkje røysteplikt, men bør du uansett nytta deg av retten din og gi ei røyst? Valforskar, salige Frank Aarebrot, sa at ei blank røyst er ei halv røyst til dei du likar minst.

Rose

Språket vårt – vakkert som ei rose!

Ei gåve som gjev oss høve til å vera heilt presis med vår bodskap. Språket fortel kven du er.
 Det er inn i våre dagar med alt som er kortreist. Kvifor er det ikkje heilt slik med språket vårt?

Plenklipper

Slåttekaren Konrad!

På nokre områder går verda framover. Ingen krav om meir løn, jobbar lett lange dagar, krev ikkje fri om sundagen eller ferie. Drikk ikkje øl, spelar ikkje høg musikk. Konrad, absolutt ein likandes kar.

Folgefonna Breførarlag

Friluftsliv!

Livet som alle i Noreg har eit forhold til, gjennom heile livet. Frå vi er knøttsmå til det gror mose på oss er friluftsliv ein viktig del av vårt liv. I hytter, på turar, i båtar, i all slags vær. Ut på tur, aldri sur!

Gurine

Vaksinen vår!

Gurine med musikklaget om bord kan vera eit bilete på alternativ og korona-sikker 17. mai feiring. Likevel går premien til dei som gjer andre val.

Tru, håp og kjærleik!

I Paulus sitt fyrste brev til Korintarane, finn du ein av Bibelen sine grunnsteinar. Kva var vel livet utan tru, håp og kjærleik? Kanskje er det ekstra mange som kjenner på slike tankar i desse tider?

Bløming i Hardanger

Vår tid er no!

Vi kan ikkje avgjera noko sjølve før vi er fødd, då går det meste på autopilot. Slik er det og etter vi har vandra vidare. Difor er det akkurat no som er vår tid.