Rose

Språket vårt – vakkert som ei rose!

Ei gåve som gjev oss høve til å vera heilt presis med vår bodskap. Språket fortel kven du er.
 Det er inn i våre dagar med alt som er kortreist. Kvifor er det ikkje heilt slik med språket vårt?

Plenklipper

Slåttekaren Konrad!

På nokre områder går verda framover. Ingen krav om meir løn, jobbar lett lange dagar, krev ikkje fri om sundagen eller ferie. Drikk ikkje øl, spelar ikkje høg musikk. Konrad, absolutt ein likandes kar.

Kommunar

Frå skjergard i Sunnhordland – Til frukthagar i Hardanger! 
Eit Noreg i miniatyr, ein av dei aller beste regionane i landet, med sin vakre natur og spennande kultur. 
Eit næringsliv med unike små og store bedrifter, tufta på ein stolt historie og moderne inovasjon. 

I regionen finn du 13 kommunar, som på eigne heimesider gjerne fortel om seg sjølv.