Val 2021 – Brølet

Noreg er eit demokrati, vi har val, du har røysterett. Du har ikkje røysteplikt, men bør du uansett nytta deg av retten din og gi ei røyst? Valforskar, salige Frank Aarebrot, sa at ei blank røyst er ei halv røyst til dei du likar minst.

Rose

Språket vårt – vakkert som ei rose!

Ei gåve som gjev oss høve til å vera heilt presis med vår bodskap. Språket fortel kven du er.
 Det er inn i våre dagar med alt som er kortreist. Kvifor er det ikkje heilt slik med språket vårt?

Kommunar

Frå skjergard i Sunnhordland – Til frukthagar i Hardanger! 
Eit Noreg i miniatyr, ein av dei aller beste regionane i landet, med sin vakre natur og spennande kultur. 
Eit næringsliv med unike små og store bedrifter, tufta på ein stolt historie og moderne inovasjon. 

I regionen finn du 13 kommunar, som på eigne heimesider gjerne fortel om seg sjølv.