Spekkhoggar

Spekkhoggar

Vårens store «snakkis» langs Hardangerfjorden!
Orcinus orga, spekkhoggar, staurkval
Kva familie er det som vitjar oss i dag?
Dei mest ihuga har god oversikt på kven dei ulike individa er.

Friluftshovudstaden
Hardangerrådet
Region Sunnhordland
Kvinnherad
Isebree-folgefonnanlegget-hardangerfjordmagasinet

Folgefonnanlegget!

Vinduet!
Eit sentralt element i Folgefonnanlegget – På toppen kanskje den vanskelegaste landingsplassen for helikopter i Noreg. Bak og under Bondhusbreen leita Statkraft
etter elva frå Holmavatnet i 6 år, under 180 meter is.

hattebergsfossen

VAL 2023

Hattebergvassdraget er varig verna mot kraftutbygging. Likevel vil Høgre i Kvinnherad ha meir kraftutbygging i vassdraget. Det er ikkje berre ein total mangel på respekt overfor Stortinget som har verna vassdraget, men og alle oss som har jobba for dette vernet i meir enn 40 år. I tillegg stinkar det dobbelmoral lang veg.

Åkrafjorden Oppleving
Visit Eidfjord
Visit Ulvik
Rosendal fjordhotel

Kommunar

Frå skjergard i Sunnhordland – Til frukthagar i Hardanger! 
Eit Noreg i miniatyr, ein av dei aller beste regionane i landet, med sin vakre natur og spennande kultur. 
Eit næringsliv med unike små og store bedrifter, tufta på ein stolt historie og moderne inovasjon. 

I regionen finn du 12 kommunar, som på eigne heimesider gjerne fortel om seg sjølv.