VAL 2023

Sigurd Vikøren

Hattebergvassdraget er varig verna mot kraftutbygging. Likevel vil Høgre i Kvinnherad ha meir kraftutbygging i vassdraget. Det er ikkje berre ein total mangel på respekt overfor Stortinget som har verna vassdraget, men og alle oss som har jobba for dette vernet i meir enn 40 år. I tillegg stinkar det dobbelmoral lang veg.

hattebergsfossen

Det er mest ikkje til å tru!

I kommunestyremøtet der Statnett la fram tankar rundt ny 420 kV linje, sa representant for Høgre at ei slik kraftlinje i nærleiken av Baroniet er heilt uakseptabel. Rasla kraftig med sabelen og advarte om at bunads-geriljaen i Hardanger berre var blåbær i høve til oppstanden som vil koma her.

Fantastisk av Høgre med eit slikt sterkt engasjement for Baroniet og kulturlandskapet. Då er det mest ikkje til å tru at det same partiet samstundes vil ha meir kraftutbygging i Hattebergvassdraget? 

Har Høgre kanskje avklart med Baroniet at å «utnytta betre dei kraftressursane som ligg i Hattebergvassdraget» er i samsvar med Baroniet sine eigne planar og ynskje?

Baroniet Rosendal er ikkje berre eit hus i ein park. Det er eit eineståande kulturminne der fjord, fonn, fjell og fossefall er viktige delar av kulturminnet.   

Likevel opplever vi altså i det Herrens år 2023, at Høgre i Kvinnherad vil ha meir kraftutbygging i eit varig verna vassdrag som er ein viktig del av kulturminnet Baroniet Rosendal. I eit vassdrag som renn gjennom eit landskapsvern-område oppretta for å ta vare på unik vassdragsnatur. 

Kva er det Høgre i Kvinnherad ikkje forstår?

Moster 1000 2024
Sport1 rosendal
Aktiv Eiendomsmegling
Tysnes Sparebank

Ein hyllest til fotball!

Til eit vidunderleg univers med så mange små og store opplevingar at du ikkje kan telja dei.